Balkong2016-12-16T16:41:14+00:00

BALKONGER

NÄRMASTE TILLFLYKT

En reträtt till vardags och närmaste koppling till naturen. Se till att njuta säkert utan fallrisk.

Många äldre balkonger ligger i farozonen då betongen släppt igenom koldioxiden och orsakar spjälkningar, samtidigt som låga räcken ej klarar av dagens normer gällande säkerhet. Vi ser över helheten och projekterar balkonger med nya tidsenliga räcken samt lastberäkningar som klarar dagens normer och krav. Livslängden på nygjutna balkonger är minst 50år vilket är en bättre investering än lapp och lagning vilket generellt endast ökar livslängden med 10år.

Otypiska Former

Vi har gjutit om tusentals balkonger och stött på många otypiska former. Allt från halvrunda stålrams balkonger till atypiska helomgjutningar. Vi har kompetensen och expertisen som tål  att utmanas.

Otypiska Ytor

En betongyta behöver inte vara plan och tråkig. Vi har erfarenheten att skapa mer spännande ytor alternativt efterlikna den gamla ytans form.