Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.2019-05-06T09:34:09+00:00
Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl
djupet som på bredden.
Fasadresurs AB har genomfört ett samgående med EU PLAST AB.
Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbju-
danden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit
verksamma i 32 respektive 25 år.
Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis
som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och in-
dustrigolv.
Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta
större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det
gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel
som kommer beställaren till gagn.
Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget.
Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget.
Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.
Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster.
Bolagen kommer namnändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt
självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer
löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.