Loading...
Om Oss2017-02-22T13:13:58+00:00

IDENTITET

Vi utför renoveringar samt levererar tekniska lösningar inom områdena Fasad och Betong.

  • Fasadrenovering – Tillståndsbedömning, Lapning/Lagning, Tilläggsisolering, Nyproduktion,
  • Betongrenovering – Balkonger, Terrasser, Loftgångar Garage, Pelare, Lapning/Lagning, Impregnering, Nyproduktion
  • Vattenbilning – Vattenbilning med handlans, vattenblästring

Vi utför även mindre ombyggnader samt tillbyggnader. Levererar helhetslösningar genom Totalentreprenad alternativt Generalentreprenad där hela fastigheten projekteras med en komfortabel och utarbetad strategisk planering med trygghet för er som beställare.

TRADITION

Genom åren har vi haft samarbete med flera av de större fastighetsbolagen samt materialleverantörer där vi har mycket goda referenser. Fasadresurs AB är medlem i Stockholms Byggmästarförening, REBET samt Betongföreningen.  Vi arbetar tät med många av de största materialleverantörerna på marknaden och för en ständig dialog samt erfarenhetsutbyte med dessa för att  förbättra kvalitén och effektivisera byggprocessen.

PROJEKTERING

Varje projekt börjar med god förståelse kring kundens behov samt tillståndsbedömning. Vi arbetar systematiskt och arbetar fram en konkret behovsanalys för våra kunder.

UTFÖRANDE

Smidighet är ledordet i våra projekt. Med ett fungerande led rakt igenom ser vi till att våra projekt tickar bättre än inoljad klocka. Renoveringar är sällan tysta och enkla men med oss vid rodret ser vi till minimera eländet och säkrar en trygg hantering under hela processen.

FÄRDIGSTÄLLANDE

Tid är pengar. Vi ser helheten i varje projekt och erbjuder alltid kostnadseffektiva lösningar.  Med ett fungerande utförande ser vi till att våra projekt blir klara i tid och våra kunder kan återta ta sina renoverade bestånd i bruk med trygga garantier.

KVALITETSPOLICY

Vi strävar efter att upprätthålla våra värden i varje projekt och uppdrag vi tar på oss.

Vår verksamhet bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar är det som ska styra vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi ska vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet. Därför ska alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet.